Όροι Χρήσης

Η Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS» δημιούργησε το δικτυακό τόπο www.tsonosapartments.gr, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες του. Η χρήση του www.tsonosapartments.gr καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρη αποδοχή τους.

Ο δικτυακός τόπος www.tsonosapartments.gr χρησιμοποιείται με τη μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό αυτό ιστότοπο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS».Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

H Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό τόπο. Παρόλα αυτά, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον χρήστη. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους που πιθανόν υπάρχουν στο www.tsonosapartments.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS» δεν αναλύει, ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση των ιστότοπων αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την ευθύνη των χρηστών και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους και την πολιτική ασφάλειας των διαδικτυακών τόπων.

Η Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου www.tsonosapartments.gr, παρόλα αυτά η διαθεσιμότητα αυτή είναι δυνατόν να επηρεάζεται από άλλα δίκτυα επικοινωνίας και αιτίες. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης των χρηστών, διακοπή λειτουργικότητας, καθυστέρησης ή σφάλματος του ιστότοπου.

Επιπλέον, η Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS» έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει να διακόψει τη λειτουργία του ιστότοπου www.tsonosapartments.gr και να μεταβάλει το περιεχόμενο με σκοπό την αναβάθμισή του ή τη συντήρησή του.

Κάθε πληροφορία που παρέχεται στον ιστότοπο www.tsonosapartments.gr έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να την αξιολόγηση και να πράξει κατά βούληση, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη της Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «TSONOS APARTMENTS».